Menu

Dinamik ve Yetkin Akademik Kadro


Doktor Öğretim Üyesi Fuat AKAL

Web Sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~akal/

Araştırma Alanları: Büyük Veri, Bulut Hesaplama, Bulut Veritabanları, Veri Yönetimi, Veri Analizi, Dağıtık Bilişim Sistemleri, Veritabanı Kümeleri


Profesör Ebru AKÇAPINAR SEZER

Bölüm Başkanı

Web Sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ebru/

Araştırma Alanları: Semantik Bilgi Getirim Sistemleri


Doçent Harun ARTUNER

Web Sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~artuner/

Araştırma Alanları: Sayısal Sinyal İşleme, Konuşma Tanıma, Gömülü Sistemler, Yapay Anlayış, Adli Bilişim


Doktor Öğretim Üyesi. Murat AYDOS

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~maydos/

Araştırma Alanları: Kriptografi, Bilgi ve Ağ Güvenliği, Kablosuz Ağlarda Güvenlik ve Mahremiyet, Sayısal Sertifikalar, Açık Anahtarlı Kripto Sistemleri


Doçent Ahmet Burak CAN

Bölüm Başkan Yrd.

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~abc/

Araştırma Alanları: Bilgisayarlı Görü, Bilgi Güvenliği, Dağıtık Sistemler


Doktor Öğretim Üyesi Burcu CAN

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~burcucan/

Araştırma Alanları: Doğal Dil İşleme, Hesaplamalı Dilbilimi, Makine Öğrenmesi, Gözetimsiz, Yarı-Gözetimli Öğrenme


Doktor Öğretim Üyesi Ufuk ÇELİKCAN

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~celikcan/

Araştırma Alanları: Bilgisayar Grafiği, Bilgisayarlı Animasyon, 3B Görüş ve Stereoskopi, Sanal Gerçeklik, İnsan Hareketi Sentezi ve Analizi, Ciddi Oyunlar


Profesör İlyas ÇİÇEKLİ

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~ilyas/

Araştırma Alanları: Doğal Dil İşleme, Makine Çevirisi, Hesaplamalı Dilbilimi, Veri Madenciliği, Yapay Zeka


Doktor Öğretim Üyesi Engin DEMİR

Web Sitesi: http://www.engindemir.com.tr/

Araştırma Alanları: Uzamsal ve Zamansal Ağ Veritabanları, Sosyal Ağ Analizi, Yapay Zeka ve Bilgi Keşfi: Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Bilgi Erişimi, Algoritmalar


Doçent Tunca DOĞAN

Web Sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tuncadogan/

Araştırma Alanları: Biyoenformatik, Kemoenformatik, Hesaplamalı Biyoloji & Kimya, Makina Öğrenmesi, Veri Bilimi


Profesör Pınar DUYGULU ŞAHİN

Bilişim Enstitüsü Bölüm Başkanı

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~pinar/

Araştırma Alanları: Bilgisayarlı Görü, Çokluortam Veri Madenciliği, Nesne-Yüz ve Hareket Tanıma, Tarihi Belgelerin Analizi


Profesör Mehmet Önder EFE

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~onderefe/

Araştırma Alanları: İnsansız Hava Araçları, Sensörler, Eyleyiciler, Yönlendirme, Seyrüsefer, Kontrol, Akıllı Mekatronik, Hesaplamalı Zeka


Doktor Öğretim Üyesi Mustafa EGE


Doktor Öğretim Üyesi Gönenç ERCAN


Web Sitesi: http://www.gonencercan.com

Doğal Dil İşleme, Bilgi Getirimi, Yapay Zeka: --


Doçent Erkut ERDEM

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~erkut/

Araştırma Alanları: Görsel Belirginlik Kestirimi, Otomatik Görüntü Açıklama, Video/Fotoğraf Kümesi Özetleme, Görüntü Filtreleme, Görüntü Düzenleme


Doçent İbrahim Aykut ERDEM

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~aykut/

Araştırma Alanları: İmge Düzenleme, Görsel Veri Madenciliği, Dil ve Görünün Bütünleştirilmesi


Doçent Nazlı İKİZLER CİNBİŞ

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~nazli/

Araştırma Alanları: Bilgisayarlı Görü, İnsan Hareketi/Aktivitesi Tanıma


Doçent Kayhan İMRE

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~kimre/


Doktor Öğretim Üyesi Mehmet KÖSEOĞLU

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~mkoseoglu/

Araştırma Alanları: Kablosuz Ağlar, 4G/5G Kablosuz Haberleşme, Nesnelerin İnterneti, Sualtı Akustik Ağlar


Doçent Lale ÖZKAHYA

Bölüm Başkan Yrd.

Web Sitesi: http://ozkahya.github.io

Araştırma Alanları: Kombinatorik, Çizge Kuramı ve Uygulamaları


Doktor Öğretim Üyesi Adnan ÖZSOY

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~aozsoy/

Araştırma Alanları: Paralel Programlama, Yüksek Başarımlı Hesaplamalar, GPGPUs, Büyük Veri Problemleri, Dağıtık Sis. ve Uyg. Paralelleştirme Problemleri


Doçent Dr. Sevil ŞEN

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~ssen/

Araştırma Alanları: Ağ ve Sistem Güvenliği, Kablosuz Ağlar, Mobil Sistemler, Makina Öğrenmesi, Evrimsel Hesaplama


Doktor Öğretim Üyesi Ayça TARHAN

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~atarhan/

Araştırma Alanları: Yazılım Mühendisliği, Yazılım Kalite Yönetimi, Yazılım Metrikleri, Süreç Olgunluğu, Süreç Analizi, Sağlık Bilişim Sistemleri


Profesör Süleyman TOSUN

Web Sitesi: http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~stosun/

Araştırma Alanları: Bilgisayar Mimarisi, Elektronik Tasarım Otomasyonu, Yonga-üstü-Ağ (YüA), Çoklu İşlemciler, Zamanlama