Menu

Bilgisayar mühendisliği, problem ve eksiklikleri algılayabilme, analiz edebilme, en doğru çözüm yolunu saptayabilme ve bu çözümü bilişim teknolojilerinin sunduğu olanakları kullanarak en uygun şekilde çözebilme becerileri üzerine kurulu bir disiplindir. Günümüzde bilgisayar mühendisleri toplumsal hayatın ve endüstrinin hemen her alanında kullanılan bilişim teknolojilerine hakim, bu teknolojileri kullanarak bir takım sorunları çözen, var olan çözümleri hızlandıran/kolaylaştıran ya da yeni teknolojiler geliştirerek bilişim dünyasına sunan bireyler olarak görülebilirler.

Bilgisayar mühendisleri kabaca bilişim teknolojilerini kullanarak yeni ürünler/teknolojiler geliştiren bireyler olarak tanımlanabilirler. Bu bağlamda bilgisayar mühendislerinin mesleklerini icra ederken karşılaşacakları en önemli zorluklar, günlük hayatta var olan bir problem ya da eksikliği görebilmek ve eldeki teknolojik imkanları gözeterek en az maliyetle en yüksek başarıma sahip çözümü tasarlayıp gerçekleştirmektir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için bilgisayar mühendislerinin hesaplamasal düşünme yeteneklerinin gelişmiş olması gerekir. Ancak bu yeteneklerini geliştirmiş kişiler, belki de daha önce hiç bilmedikleri bir süreci çok hızlı bir biçimde kavrayıp problemin bilişim teknolojilerini kullanarak nasıl çözülebileceğini ortaya koyabileceklerdir.

Bilgisayar mühendisliği ve alt alanları üzerine daha fazla bilgi almak için bölümümüz öğretim üyelerinden Doç.Dr. Erkut Erdem'in Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Doç.Dr. Aykut Erdem ile birlikte kaleme aldığı linkteki yazıya göz atmanızı tavsiye ederiz.