Menu

Yandal Programları ile Çok Yönlü Eğitim Olanakları

Bilişim teknolojilerinin bir çok farklı alanda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bilgisayar mühendislerinin de artık disiplinlerarası çalışmalar yapmaya başlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2011 - 2012 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerine üniversitemizin birçok bölümünde yan dal yapma imkanı sunmaya başlamıştır.

Bölümümüz öğrencilerimizin yan dal yaparak kendilerini geliştirmelerine büyük önem vermektedir. Bu sebeple önümüzdeki yıllarda daha farklı bölümlerle de yan dal olanaklarının sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

Karşılıklı Yürütülen Yan Dal Programlarına Üye Bölümler

  • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Endüstri Mühendisliği Bölümü
  • Matematik Bölümü

Tek Taraflı Yürütülen Yan Dal Programlarına Üye Bölümler

  • İşletme Bölümü
  • İstatistik Bölümü
  • Felsefe Bölümü